Nevíme co to je, ale zaútočilo to o víkendu v Beskydech

skoro vlk

Šelma kousla

Předem upozorňujeme všechny návštěvníky Beskyd, že nechceme vytvářet zbytečnou paniku. Přece jenom turistický ruch je pro tento region důležitý. Strašit lidi a stresovat před vánočními svátky bychom jistě nechtěli. Ale informovat se musí.

O tomto víkendu jednoho z nás potkal po cestě z Lysé hory s největší pravděpodobností Canis lupus.  No jen se na to podívejte.  Jeho 42 zubů zlehka olízla končetinu. Znalost okolí Lysé hory určitě pomohla Romanovi přežít tuto náhlou a nečekanou situaci. Asi to byl vlk samotář.

Chcete se dočíst více? Podívejte se na fotky a články →  FB a INSTAGRAM

________________________________________________________________________________________________

Na základě informací od J.P. z FB doplňujeme: tento článek je vtip a nezakládá se na pravdě.

Nechceme úmyslně, či neúmyslně šířit poplašnou zprávu  a proto :

Citace §357:
Díl 6
Jiná rušení veřejného pořádku
§ 357
Šíření poplašné zprávy
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
Konec citace.