Vďaka a díky za souhlas.


Nebudeme vás opět prudit, slibujeme.

makáme